První měsíce Dobromarketu

Zajímá Vás, jak se Dobromarketu dařilo v prvních měsících jeho fungování? Kolik prostředků na dobročinné účely se nám s pomocí zákazníků podařilo nasbírat?

Dobromarket jsme spustili začátkem dubna a za první tři měsíce jeho provozu (do konce června) se nám podařilo nasbírat následující částky:
Pro Pomozte dětem - 3.305,- Kč
Pro Hlas zvířat - 125 Kč
Pro Centrum Paraple - 60 Kč

Částky jsme z vlastních prostředků lehce zaokrouhlili nahoru a za první čtvrtletí se nám tak vybraným charitám podařilo přispět přes 5.000,- Kč!

Sami z této částky máme upřímnou radost a doufáme, že časem budou příspěvky jen růst. Ostatně, pomalu se blíží konec našeho druhého čtvrtletí a už nyní víme, že vybrané peníze jsou téměř dvojnásobné :)