Naše vize

Věříme ve svět, ve kterém všichni dokážeme být ohleduplní k našemu okolí, k lidem i k životnímu prostředí. A chceme se podílet na jeho podpoře.

Naše společnost stojí před několika velkými výzvami. Epidemie, klimatické změny, její výrazné rozdělení... nic z toho jeden malý obchod sám nenapraví. Podle nás ale i maličkosti pomáhají. I drobné činy mají velký vliv, pokud je dělá hodně lidí zároveň.

Proto na Dobromarketu můžete svým nákupem udělat dobrý skutek a podpořit například nadace pomáhající nemocným a znevýhodněným dětem, podpořit činnost ochránců zvířat nebo organizaci zaměřenou na zmírnění dopadů globálního oteplování.

Pojďme společně naší malou měrou přispět k tomu, aby byl svět co nejlepším místem pro život!

Naše přání

Přejeme si, aby naše práce měla dlouhodobý pozitivní přínos nejen pro naše zákazníky, ale také pro společnost jako celek a nejlépe i pro naši planetu.

Již několik let se pohybujeme ve světě internetových obchodů a Dobromarket nás napadl jako nový způsob jak dělat naši práci lépe a přínosněji pro naše okolí. Chceme být jednou z ukázek, že společenská odpovědnost a udržitelnost mohou být ústřední myšlenkou úspěšného podnikání.

A jestli se nám to povede, to už záleží jen na Vás.

Vaše volba

Věříme, že jako zákazník a nakupující máte jednu významnou sílu. Svojí volbou rozhodujete, koho nákupem podpoříte, kterému výrobci, prodejci nebo poskytovateli služeb věnujete své peníze.

Každému z nás samozřejmě záleží na tom, jak se která firma chová ke svým zákazníkům. Ale můžeme jít ještě o krok dál. Může nám záležet i na tom, co firma dělá pro své okolí, jak se chová ke svým zaměstnancům nebo zda při svém provozu bere ohled na životní prostředí.

Jako zákazník můžete dát svému oblíbenému obchodu, restauraci nebo třeba dodavateli energií najevo, že si snahy o společenskou odpovědnost a udržitelnost všímáte.

A věříme, že to je jeden z nejefektivnějších způsobů, jak můžete významně přispět k pozitivním změnám ve společnosti.

Naprosto jednoduše!

Nakoupíte u nás stejně jako na kterémkoliv jiném eshopu, jen s jediným rozdílem – nákupem u nás uděláte dobrý skutek a pomůžete tam, kde je to nejvíce potřeba!

1. Vybrané zboží vložíte do košíku

Vše, co se Vám u nás bude líbit, si uložíte do svého nákupního košíku.

2. Vyberete si Váš dobrý skutek

V košíku si vyberete některý z dobročinných účelů, na který věnujete část Vaší útraty. Samozřejmě neplatíte nic navíc, dar poputuje z našeho výdělku. Svým nákupem u nás tak přispějete na dobrou věc dle Vaší volby – můžete pomoci těžce nemocným či znevýhodněným dětem, podpořit ochranu životního prostředí nebo se třeba zapojit do ochrany zvířat před týráním.

3. Dokončíte a odešlete Vaši objednávku

Zvolíte si nejpohodlnější způsob dodání zboží a platební metodu, potvrdíte Váš nákup a pak už se jen těšíte na jeho dodání.

4. Doručíme Vám nákup

Vše samozřejmě co nejrychleji podle Vámi zvolené dopravy a platby, abyste si svůj nákup mohli co nejdříve naplno užít.

5. Nadále tu pro Vás budeme

Po doručení objednávky rádi zodpovíme všechny Vaše dotazy nebo napravíme jakékoliv případné komplikace – naše péče pro nás nekončí Vaším nákupem.

6. Všechny dobré skutky sečteme a darujeme

Celkovou částku, kterou se nám díky Vám podaří pro jednotlivé charity sesbírat, darujeme v plné výši čtvrtletně na jejich sbírkové účty.

Pomozte dětem

Tato tradiční česká charitativní sbírka pomáhá ohroženým, těžce nemocným a jinak znevýhodněným dětem. Snaží se o zlepšení kvality jejich života a o vytváření prostředí s rovnými příležitostmi pro všechny děti. A svojí volbou jí v tom můžete pomoci i Vy.

Prostřednictvím sbírky Pomozte dětem jsou podporovány konkrétní děti i několik desítek větších projektů a neziskových organizací. V nedávné době tak sbírka podpořila například fungování domácích hospiců pro dětské pacienty, centrum starající se o děti zasažené domácím násilím, dětské domovy nebo organizace asistující při pěstounské péči.

Sbírka Pomozte dětem je už přes 20 let každoročně pořádána Nadací Rozvoje Občanské společnosti ve spolupráci s Českou televizí.

Více informací se o ní můžete dozvědět na pomoztedetem.cz

Centrum Paraple

Centrum Paraple pomáhá lidem s poškozením míchy a jejich blízkým zvládnout těžkou životní situaci. Je oporou pro ty, kteří právě ochrnuli po úrazu nebo nemoci, i pro ty, kteří tak žijí už dlouho, ale narazili na problém, se kterým si nevědí rady.

Paraple pomáhá svým klientům orientovat se v nové životní etapě a podporuje jejich seberealizaci. Společně řeší vše, co život na vozíku přináší, ať už se jedná o otázky zdravotní péče, fyzický stav, samostatnost při činnostech, možnosti seberealizace či komplikace v mezilidských vztazích. Centrum Paraple svým klientům kromě sociální rehabilitace v rámci pobytové služby nabízí například i tematické programy mimo centrum, víkendové sportovní programy na horách, zapůjčení kompenzačních a sportovních pomůcek, servis vozíků a další služby.

Centrum v roce 1994 otevřeli Zdeněk Svěrák a sdružení Svaz paraplegiků. Sídlí v Praze a svoji činnost zajišťuje z dobročinných darů a ze spoluúčasti klientů. A pomoct jim v tom u nás můžete i Vy.

Více informací o něm můžete zjistit na paraple.cz

Hlas zvířat

Posláním spolku je prosazovat a hájit práva a zájmy zvířat v České republice i po celém světě, a to zvířat domácích, divokých i v zájmovém chovu. Zvířata jsou živými tvory a jsou schopna pociťovat bolest i utrpení, každé zvíře by proto mělo mít právo na spravedlivý proces. A právě o to se Hlas zvířat snaží, systémově i v konkrétních případech.

Spolek vyšetřuje konkrétní kauzy týrání a poskytuje v nich zvířatům právní zastoupení. Pomáhá k potrestání pachatelů a informuje média i veřejnost o nejzávažnějších případech. Prostřednictvím kampaní zaměřených na ochranu zvířat se snaží o osvětu ve společnosti a o konkrétní změny zákonů ve prospěch zvířat. Připravil a prosadil novelizaci trestního zákoníku, aby vedl ke spravedlivějšímu potrestání pachatelů nejzávažnějších případů. Ti mohli donedávna v praxi vyváznout jen se zanedbatelnými sankcemi.

Za práva zvířat s nimi svojí volbou můžete bojovat i Vy. Vaše podpora spolku umožní se efektivně věnovat více případům a postupovat vstříc lepší budoucnosti pro zvířata.

Na více informací o činnosti Hlasu zvířat se můžete podívat na hlaszvirat.cz

Nadace partnerství

Nadace Partnerství pomáhá lidem starat se o životní prostředí a uchopit péči o svůj domov a okolí do svých rukou.

Jejími cíly je mimo jiné posilovat aktivní přístup společnosti v péči o životní prostředí, inspirovat k šetrnému chování jako každodenní záležitosti a posilovat hodnoty české populace k větší odpovědnosti za budoucnost. U nás podporujeme především jejich program Adapterra.

Žijeme v době, kdy na vlastní kůži zažíváme dopady změn klimatu. Trápí nás dlouhá období sucha, vlny veder i přívalové srážky. Města se přehřívají, řeky a krajina vysychají. I přes veškerou snahu o omezení emisí skleníkových plynů bude nezbytné naše města, obce i krajinu připravit na změněné podnebí – adaptovat.

Úkolem programu Adapterra je připravit Českou republiku na změny klimatu. Pomáhá zajistit, aby přibývalo stromů v krajině i ve městech, aby více domů mělo zelené střechy nebo aby se voda vrátila do naší krajiny. Zkrátka aby se dobrá adaptační opatření stala v Česku běžnou praxí.

Nadace Partnerství vznikla již v roce 1991 a dnes je jednou z největších českých environmentálních nadací. Více se o její činností dozvíte na stránkách nadacepartnerstvi.cz nebo při návštěvě její inspirativní Otevřené zahrady v Brně.

V rámci naší „zelenější dopravy“ finančně podporujeme projekt Sázíme budoucnost, který organizuje právě Nadace partnerství.