Obchodní podmínky

I. Definice pojmů

Prodávající - Dobromarket s.r.o., jednatel Jan Pražan, Jihlavská 2a, 664 41 Troubsko, IČ 08954461
 
Kupující – Fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která prostřednictvím internetového obchodu www.dobromarket.cz objedná zboží a uzavře tím kupní smlouvu s prodávajícím
 
Kupující-spotřebitel – Kupující, který při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Kupující-nespotřebitel - Kupující, který při objednávce a nákupu zboží od prodávajícího jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
 
Zboží – Movitá věc, která je předmětem plnění kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím
 
Smlouva – Kupní smlouva uzavřená mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu
 

II. Všeobecná ustanovení

Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.
 
Kupující souhlasí s využitím internetového obchodu www.dobromarket.cz pro objednání zboží a uzavření smlouvy s prodávajícím za podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách.
 

III. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je zboží objednané kupujícím prostřednictvím internetového obchodu www.dobromarket.cz, které kupující kupuje za smluvně stanovenou kupní cenu. Všechny informace týkající se kupovaného zboží jsou uváděny dle aktuálních a dostupných údajů od dodavatelů či jiných smluvních subjektů.
 
Prodávající se zavazuje, že kupujícím bude dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží.
 
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží, které je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a kupující se zavazuje, že zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu. Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, a proto se kupující stane jeho vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny. 
 

IV. Místo plnění

Místem plnění je buďto a) prodejna prodávajícího při osobním odběru, nebo b) sklad prodávajícího, kde prodávající předá zboží dopravci (přepravní společnosti) k dopravě ke kupujícímu. Předáním objednaného zboží kupujícími nebo dopravci přechází odpovědnost za škodu na zboží z prodávajícího na kupujícího s tím, že v čase dopravy má tuto odpovědnost dopravce.
 

V. Objednání zboží 

a) Podmínkou platnosti objednávky zboží kupujícím je vyplnění veškerých předepsaných údajů v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky prodávajícím.
 
b) Prodávající je vždy oprávněn žádat kupujícího o ověření údajů v objednávce obsažených.. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž ověření kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo na zrušení objednávky v případě chyby při stanovení ceny.
 

VI. Platba kupní ceny

Všechny možné způsoby platby a odpovídající příplatek:

Online platební kartou0 Kč
Dobírkou29 Kč *
Bankovním převodem0 Kč
V hotovosti při osobním odběru0 Kč

*U objednávek nad 2.200 Kč včetně DPH je i dobírka zdarma

Způsob platby si volí kupující při odeslání objednávky podle zvoleného způsobu přepravy.
 
Převzetím zboží a úhradou kupní ceny za zboží přechází na kupujícího vlastnické právo k objednanému zboží. Je-li kupující plátcem DPH je povinen toto uvést již při objednávce zboží.

VII. Doprava a dodací lhůty

Všechny možné způsoby dopravy zboží k Vám a k nim se vztahující ceny:

Česká pošta - do 24 h 149 Kč *
PPL - do 24 h129 Kč *
Osobní odběr zboží - Brno0 Kč

* U objednávek nad 2.200 Kč včetně DPH platíme dopravné my

Zboží, které máme skladem, odesíláme nejpozději následující pracovní den, snažíme se ale i rychleji. Obzvlášť u objednávek zaslaných do 11:00 dopoledne většinou stíháme odeslání ještě tentýž den. U všech způsobů přepravy by Vám zboží mělo být doručeno následující pracovní den po odeslání. Výjimečně může nastat zpoždění z důvody chyby na straně dopravce i prodávajícího. Každá situace je však vždy řešena co nejrychleji a v řádu pracovních dnů.

U zboží, které není uvedeno skladem, je situace individuální a záleží především na aktuální možnosti dodání ze strany dodavatele a výrobce.
 
Převzetím zboží kupující stvrzuje, že zásilka objednaného zboží splňovala všechny vyžadované podmínky výše uvedené.

VIII. Reklamační podmínky

Kupující je povinen při převzetí zboží od dopravce zkontrolovat neporušenost obalu, integritu a dobrý stav balíčku. Jakékoliv vady v obalu či vnější poškození balíčku je kupující povinen oznámit dopravci a sepsat reklamační protokol.

Jakékoli případné vady je potřeba nám oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Všechny případné reklamace se snažíme vždy řešit co nejrychleji, v krajních případech však nejpozději v zákonném limitu 30 dnů od oznámení reklamace.

IX. Odstoupení od smlouvy a vrácení zboží

Kupující-spotřebitel má právo v souladu s ustanoveními občanského zákoníku (zák.č. 89/2012 Sb.), odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku do 14 dnů od převzetí zboží, vyjma případů výslovně uvedených v ustanovení § 1837 zák.č. 89/2012 Sb. 
 
V případě odstoupení od smlouvy z výše uvedených důvodů je kupující-spotřebitel povinen zaslat zboží zpět prodávajícímu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebování. Není-li kupující-spotřebitel schopen zboží vrátit v původním stavu, je kupující-spotřebitel povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku nahradit v penězích – v praxi se tak děje formou započtení na prodávajícím vracenou kupní cenu.
 
Po obdržení vráceného zboží bude kupní cena uhrazena převodem na účet kupujícího-spotřebitele a to nejpozději do 14 dnů po obdržení a překontrolování vráceného zboží.
 
Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, že kupující řádně a včas neuhradí kupní cenu za objednané zboží, nebo zboží není možné dodat, například z důvodů na straně dodavatele či výrobce.

Nad zákonné podmínky prodávající garantuje kupujícímu možnost bezplatného vrácení zboží bez udání důvodu po dobu 30 dnů od obdržení zboží kupujícím. V této lhůtě musí kupující prodávajícímu oznámit úmysl zboží vrátit emailem či telefonicky. Kupující v takovém případě může využít jakýkoliv způsob přepravy (například Českou poštu) a zvolit u ní platbu přepravy prodávajícím při obdržení vráceného zboží. Zboží nesmí být při vrácení jakkoli poškozeno či použito a mělo by být pokud možno, prosíme, v původním obalu (ale rozumíme, že ne vždy to je možné).
 

X. Reklamace 

Záruční doba platí ode dne předání zboží kupujícímu. Na dodávané zboží se vztahuje záruka 24 měsíců, pokud není uvedeno u konkrétního výrobku jinak.
 
Kupující kontaktuje prodávajícího emailem či telefonicky pro urychlení vyřízení reklamace a společně se individuálně domluví na v daném případě nejvhodnějším postupu. Neposílejte, prosím, bez předchozího oznámení reklamace dobírkou, takovou zásilku bychom nemohli přijmout. Reklamace musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

XI. Ochrana osobních údajů

Udělením souhlasu s obchodními podmínkami svolujete, aby společnost Dobromarket s.r.o. (dále jen „Správce“) v souladu s Nařízením (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů, zpracovávala tyto vaše osobní údaje podle následujících kategorií:

Shromažďujeme různé osobní údaje v závislosti na tom, které z našich služeb využíváte.

Pokud u nás nakupujete, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.
 • Údaje vzniklé na základě trvání smlouvy – nakoupené produkty, zákaznický segment.

Pokud jste se u nás zatím pouze zaregistrovali, shromažďujeme:

 • Jméno a příjmení, e-mailovou adresu, poštovní adresu, fakturační adresu, telefonní číslo.

Pokud od nás odebíráte marketingové zprávy na základě přihlášení k odběru newsletteru, shromažďujeme:

 • E-mailovou adresu

Dále zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Údaje z komunikace mezi naší společností a zákazníkem
 • Záznamy o chování na internetových stránkách spravovaných správcem

Účel zpracování osobních dat:

Abychom mohli poskytovat nabízené služby a zlepšovat je k Vaší spokojenosti, zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • Zpracování objednávky zboží nebo služeb objednaných ať už prostřednictvím naší webové stránky, e-mailem nebo zákaznické linky. Zákonným důvodem je zde nezbytnost pro splnění kupní smlouvy a u vybraných údajů na splnění právních povinností (např. účetní doklady).
 • Upozornění na dostupnost zboží. V případě, že požádáte o hlídání dostupnosti zboží, zpracujeme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu.
 • Komunikace. Shromážděné údaje využíváme za účelem komunikace s vámi a jejímu individuální přizpůsobování. Můžeme vás například kontaktovat telefonicky, e-mailem, nebo jinou formou, abychom vám pomohli s dokončením Vaší objednávky, sdělili vám aktuální stav vaší žádosti, objednávky nebo reklamace nebo k ní od Vás získali další informace nebo Vás upozornili, že musíte provést akci nutnou k zachování aktivního stavu vašeho účtu.

Marketingové nabídky

 • Newsletter do e-mailu (obchodní sdělení). Zasíláme Vám obchodní sdělení ohledně nových produktů, zajímavostí z oboru a rad pro správné používání našich produktů. Tato obchodní sdělení můžete vždy odmítnout prostřednictvím odkazu pro odhlášení, který naleznete v každém emailu. Pro odhlášení z odběru můžete také přímo kontaktovat náš zákaznický servis nebo pověřence na ochranu osobních údajů. V případě, že odebírání obchodních sdělení odhlásíte, nebudeme nadále Vaše elektronické kontakty pro tyto účely využívat. Začneme je opět využívat, pokud je zaregistrujete nebo si je výslovně vyžádáte.
 • Marketingové nabídky, které se vám zobrazují nebo mohou být zaslány e-mailem mohou být vybrány na základě dalších informací, které jsme o vás v průběhu času získali podle kontaktních údajů, demografických údajů, oblíbených položek a údajů o používání z našich produktů a webů (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté vaším prohlížečem, údaje o proklicích, zobrazených obchodních sděleních, navštívených produktech).

Máte právo kdykoliv bezplatně vznést námitku proti těmto zpracováním. Kontaktní údaje jsou uvedeny na konci tohoto oddílu obchodních podmínek.

Předání osobních údajů třetím stranám:

Osobní údaje, k jejichž zpracování jste udělili svůj souhlas, pro nás mohou zpracovávat i další subjekty a to pouze tehdy, je-li to nezbytné v rámci plnění kupní smlouvy, na základě oprávněného zájmu, nebo pokud jste s tím předem vyslovili souhlas.

Jedná se o:

 • Přepravce a dodavatele zboží za účelem dodání Vámi objednaných produktů nebo služeb a řešení reklamací, včetně odstoupení od smlouvy
 • Další poskytovatelé služeb, třetí strany, zapojené do zpracování dat (např. účetní firma)
 • Veřejné orgány (např. policie)
 • Internetové portály umožňující přímý nákup zboží a služeb (např. vyhledávač Heuréka)
  • Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky (Heureka.cz), do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
 • Internetové portály zajišťující měření konverzí a remarketing (např. služba Google AdWords)

Pokud třetí osoby použijí údaje v rámci jejich oprávněného zájmu, nenese za toto zpracování správce zodpovědnost. Toto zpracování se řídí zásadami zpracování osobních údajů příslušných společností a osob.

Doba zpracování

Osobní údaje zpracováváme a uchováváme

 • po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích z kupní smlouvy, tj po dobu objednávky a záruční doby.
 • 1 rok od skončení záruční doby z důvodu řešení potencionálních sporů.
 • po dobu, po kterou je správce povinnen uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Účetní doklady, např. faktury vystavené správcem jsou v souladu se zákonem archivovány po dobu 10 let od jejich vystavení.
 • Souhlas pro upozornění na dostupnost zboží zůstává v platnosti do doby odeslání informace o dostupnosti, nejdéle však po dobu 1 roku nebo do jeho odvolání.
 • Souhlas s marketingovými nabídkami je platný po dobu 3 let nebo do odvolání.
 • Komunikace 2 roky.

Zabezpečení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje se k nám přenášejí v zakódované podobě. Používáme kódovací systém SSL (secure socket layer). Zabezpečujeme naše webové stránky a ostatní systémy pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě a zničení Vašich údajů, proti přístupu neoprávněných osob k vašim údajům, jejich pozměňování či rozšiřování.
 • U našich zpracovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.
 • Přístup do vašeho zákaznického účtu je možný pouze po zadání Vašeho osobního hesla. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že je nezbytné, abyste Vaše přístupové údaje nesdělovali třetím osobám a po ukončení Vaší činnosti v zákaznickém účtu se vždy odhlásili (pouze zavření okna prohlížeče vás z účtu neodhlásí) zejména tehdy, jestli používáte počítač společně s jinými uživateli. Správce nepřebírá odpovědnost za zneužití použitých hesel, ledaže by tuto situaci správce přímo způsobil.

Odkazy

Naše webové stránky obsahují odkazy na jiné webové stránky, které jsou praktické a obsahují relevantní informace. Upozorňujeme, že tyto stránky mohou být vlastněny a provozovány dalšími společnostmi a organizacemi a mají jiné zásady zabezpečení a ochrany osobních údajů. Naše společnost nemá žádnou kontrolu a nenese žádnou zodpovědnost za jakékoli informace, materiál, produkty nebo služby obsažené nebo přístupné prostřednictvím těchto webových stránek.

S výše uvedeným zpracováním vyjmenovaných osobních údajů udělujete svůj výslovný a informovaný souhlas, který ale můžete vzít kdykoliv zpět. Stačí například zaslat e-mail nebo dopis na adresu naší společnosti.

Dobromarket s.r.o.
Jihlavská 2a
664 41 Troubsko
e-mail: info@dobromarket.cz

Podle zmíněného nařízení GDPR o ochraně osobních údajů máte právo:

 • vzít svůj souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás zprávy o tom, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • požadovat po nás vysvětlení důvodu zpracování osobních údajů
 • požádat o přístup k těmto údajům, které můžete opravit nebo aktualizovat
 • požadovat po nás smazání svých osobních údajů
 • obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, pokud budete mít pochybnosti o dodržování povinností se zpracováním osobních údajů z naší strany

XII. Informační oznámení o elektronické evidenci tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách internetového obchodu prodávajícího www.dobromarket.cz v den odeslání objednávky. Odesláním objednávky stvrzuje kupující prodávajícímu, že akceptuje výši kupní ceny za objednané zboží včetně případných dopravních nákladů a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě učinění objednávky.

XIV. Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona  č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 S.), zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy.

Smlouva a otázky související se řídí českým právem. 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. 3. 2020.